.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » alo

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
alo


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

De ziua ei, Dora a primit cadou un telefon mobil cu cartelă pentru reţeaua favorită. Suma disponibilă pe cartelă este de E Eurici dar oferta este grozavă pentru convorbiri. Astfel, pentru fiecare minut de convorbire în care a fost sunată dintr-o altă reţea decât reţeaua ei, cartela se încarcă cu 1 Euric dar, dacă sună ea într-o altă reţea, Dora va consuma câte 2 Eurici din creditul de pe cartela ei pentru fiecare minut de convorbire. Între membrii reţelei Dorei, toate convorbirile sunt gratuite indiferent de durata convorbirii, fie că sună ea, fie că este sunată.
Toate numerele din reţeaua Dorei au patru cifre şi se termină cu cifra 9 iar numerele din alte reţele au tot patru cifre şi se termină cu cifra 5. Când sună Dora, ea formează întâi cifra 1 înaintea numărului pe care îl apelează. Când este sunată, apare cifra 2 înaintea numărului de la care primeşte apelul.

Cerinţă

Scrieţi un program care, ştiind E, valoarea iniţială a creditului de pe cartela primită cadou, cele N numere corespunzătoare convorbirilor pe care le-a avut Dora şi duratele acestora exprimate în minute, să determine valoarea creditului rămas pe cartelă la terminarea convorbirilor.

Date de intrare

De pe prima linie a fişierului text alo.in se citesc E, valoarea creditului iniţial de pe cartelă şi N numărul de convorbiri. De pe următoarele N linii se citesc perechi de forma Nr D unde Nr reprezintă numărul corespunzător convorbirii, iar D durata acesteia.

Date de ieşire

În fişierul text alo.out se va scrie pe prima linie S (numărul de Eurici care sunt disponibili pe cartela Dorei după cele N convorbiri).

Restricţii

5≤ E ≤100
2≤ N ≤500
1≤ D ≤50

Convorbirile în care sună Dora se încadrează în limita creditului de pe cartelă de la momentul respectiv.

Exemple

alo.inalo.outExplicaţii
10 5 12345 4 12439 15 21335 30 18375 10 22359 20 12 12345 4–Dora sună la numărul 2345 care nu face parte din reţeaua ei şi vorbeşte 4 minute. De pe cartelă se consumă 4*2=8 Eurici
12439 15-Dora sună la numărul 2439 din reţeaua ei şi vorbeşte 15 minute gratis
21335 20-Dora este sunată de la numărul 1335 care nu este din reţeaua ei şi vorbeşte 30 minute: Cartela se încarcă cu 30*1=30 Eurici
18375 10-Dora sună la numărul 8375 care nu face parte din reţeaua ei şi vorbeşte 10 minute. De pe cartelă se consumă 10*2=20 Eurici
22359 30- Dora este sunată de la 2359 din reţeaua ei şi vorbeşte 20 minute gratis
Suma rămasă: 10-8+30-20=12 Eurici

autor: Prof. Mirela Ţibu
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatică ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
De la “Urmaşii lui Moisil” - Matematică şi Informatică 2010: cifra1
De acelaşi autor: cadouri, jump, pin, canguri, psp, test2, moretime
Despre cifre: cifre1, div3, aparitii, numar1, prieteni, robinson, aritma, cezar, pal, suma2, cod4, powerpuff, ucif, sir4, numere6, pluton, mare, cifre2, ceas2, cod5, paritate, test1, comoara1, cifre3, concurs3, control, submult, visul, codul, numere9, sume2, smith, secvsir, prefix1, fazanr, prodmax, palindrom, control1, paltrei, cifra1, case1, pin, sumacifre, triplu, goe, talent, copii, cifre4, nr0, anagramabil, codcorect, test2, bancomat, sume4, alice, culegere, numar5, cuburi4, cifreco, 7segmente, unupatru, xyz, unific, galbeni, cladiri2, extraprime, momente, palindromuri, conturi, numere12, imprimanta, martisoare, cifre5, pagini, tan, centrale, ech, speciale, cuart, inventie, robot5
Despre structura repetitiva: cifre1, super, schimb, jeton, descfib, taxe, romane, mobile, cuburi3, tzigla, morse, powerpuff, multimi, ucif, tabel, ocr, numere7, cifre2, piramida, vraji, reforma, cartonas, cabina, case, desen2, exponent, cifre3, concurs3, joc13, reactivi, vanatoare, submult, paranteze, tort, copaci1, ogorul, puncte3, efort, muzeu, smith, biliard, palc, prod3, fazanr, cadouri, bursa, meteo, prodmax, zar, tren4, lego, maraton1, cluburi, domino1, jump, cifra1, case1, brazi, greiere, divizori, pitag, porumb, secv9, divk, rachete, pin, sumacifre, aritm, psp, triplu, triunghi3, cmmdcsecv, ssmax, ape, furnici1, domino2, acoperire1, ore, pegals, b2k, sumdivprod, subsecvmax, dale, bancomat, sume4, alice, porumb1, albine2, culegere, stele1, medalion, cifreco, meteo1, unupatru, xyz, vistiernic, chibrituri, bete1, greieri, interviu, prieten, prize, conturi, numere12, martisoare, piramide, pagini, punctul, tablita, pavare1, ordine, covor1, speciale, echer, numere13
surse trimise | ajutor