.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » m4

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
 .campion
m4


Timp maxim de execuţie/test:
0.1 secunde
Memorie totala disponibilă/stivă:
16 MB/1 MB

Concursul Interjudeţean Info-Oltenia 2010

La cursul de programare, Vlad fiind puţin cam plictisit a început să completeze o foaie cu cifre. Urmărindu-l cu atenţie, Georgiana observă că Vlad porneşte de la o matrice M1 de dimensiune L x L şi completează o matrice M2 de dimensiune 2L x 2L astfel:

Matricea M2 este împărţită în 4 cadrane de dimensiune LxL numerotate ca în figura alăturată.
În cadranul 1 se copiază matricea M1.
Cadranul 2 se completează cu matricea M1 rotită cu 90 de grade spre dreapta
Cadranul 3 se completează cu matricea M1 rotită cu 90 de grade spre stânga
Cadranul 4 se completează cu matricea M1 rotită cu 180 de grade

Pentru a-i pune la încercare gândirea info-oltenească, Georgiana îi propune lui Vlad următoarea provocare:

El va trebui să pornească de la matricea

După care va completa o matrice de dimensiuni 4x4 după modelul descris anterior obţinând matricea:

Apoi, din matricea completată anterior va obţine o altă matrice de dimensiuni 8x8:

Vlad va trebui să repete procedeul până când va reuşi să îi raspundă Georgianei la T întrebări de forma “Ce cifră se află în matrice pe linia x şi coloana y?”.

Cerinţă

Scrieţi un program care să furnizeze răspunsul la fiecare dintre cele T întrebări.

Date de intrare

Fişierul de intrare m4.in conţine pe prima linie numărul de întrebări T. Pe următoarele T linii se află cele T întrebări, câte o întrebare pe o linie. Pe cea de a i-a linie dintre cele T se află două numere naturale x y, separate prin spaţiu, reprezentând linia şi coloana pe care se află cifra căutată în cea de a i-a întrebare.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire m4.out va conţine T linii. Pe linia i se va scrie cifra care conţine răspunsul la cea de a i-a întrebare din fişierul de intrare.

Restricţii

  • 1 ≤ T ≤ 100
  • 0 ≤ x, y ≤ 10100
  • Numerotarea liniilor şi a coloanelor începe de la 0
  • Pentru 30% din teste 0 ≤ x, y < 3500. Pentru 50% din teste 0 ≤ x, y ≤ 1018

Exemple

m4.in m4.out
5
1 2
4 4
6 3
2 5
7 6
3
0
2
1
3

stud. Duţă Vlad
Râmnicu Vâlcea
vlad90vl@yahoo.com
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor