.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » 235

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
235


Timp maxim de execuţie / test:
0.6s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Definim o putere a lui 3 un număr de forma 3k, (k număr natural strict pozitiv), o putere a lui 5 un număr de forma 5k (k număr natural strict pozitiv), iar o putere a lui 2 un număr de forma 2k (k număr natural strict pozitiv).
Se dă un şir de n numere naturale. Plecând de la acest şir, formăm un nou şir prin eliminarea tuturor numerele care nu sunt puteri ale lui 3 şi nici puteri ale lui 5. Ordinea relativă între numerele care nu sunt eliminate se păstrează.

Cerinţă

Să se determine câte numere conţine şirul nou format.
Să se determine de asemenea numărul de secvenţe având lungimea egală cu o putere a lui 2 existente în şirul nou format în care numărul de puteri ale lui 3 este egal cu numărul de puteri ale lui 5. O secvenţă este formată din elemente aflate pe poziţii consecutive în acest şir nou format, iar lungimea unei secvenţe este egală cu numărul de elemente pe care aceasta îl conţine.

Date de intrare

Pe prima linie in fişierul 235.in se afla un număr natural n. Pe fiecare dintre următoarele n linii câte un număr natural mai mare decât 1 reprezentând numerele şirului iniţial.

Date de ieşire

Pe prima linie a fişierului 235.out se va afla o valoare naturală m care va reprezenta numărul de elemente rămase în şir după eliminare. Pe a doua linie se va afla o valoare naturală S reprezentând numărul de secvenţe din şirul nou format care au proprietăţile cerute.

Restricţii

2 ≤ n ≤ 500000
Numerele din şirul iniţial sunt numere naturale din intervalul [2,2000000000].
Se garantează că m ≤ 40000 pentru fiecare set de date de intrare.

Exemple

235.in235.outExplicaţii
8 625 125 5 9 15 81 100 125 6 4 Şirul rămas după eliminarea numerelor care nu sunt puteri ale lui 5 sau ale lui 3 are 6 elemente:
625, 125, 5, 9, 81, 125.
În acest şir sunt:
- două secvenţe formate din două valori care conţin un număr egal de puteri ale lui 3 şi ale lui 5: 5,9 şi 81,125;
- două secvenţe de patru numere care conţin un număr egal de puteri ale lui 3 şi ale lui 5: 125, 5, 9, 81 şi 5, 9, 81, 125

autor: Prof. Marius Nicoli
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatică ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
Chestionare recomandate
surse trimise | ajutor