.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Utilizatori » Prof. Roxana Tîmplaru

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Prof. Roxana Tîmplaru
Nume utilizator: Roxana_Timplaru
Judeţ: Dolj
Statut
Profesor grad didactic I - Liceul de Informatică
Realizări
  • Membru al Comisiei Naţionale de Informatică;
  • Membru în comisia Olimpiadei Naţionale de Informatică;
  • Coordonator al echipei României la Balcaniada de Informatică, România - Iaşi 2003;
  • Elaborarea de subiecte la fazele judetene şi naţionale ale Olimpiadei de Informatică şi alte concursuri judeţene, interjudeţene şi naţionale;
  • Participarea la activităţile de selecţie şi pregătire a lotului naţional de informatică;
  • Coordonator al Concursului Interjudeţean de Programare ″Ştefan Odobleja″
  • Membru în echipa de coordonare şi evaluare pentru Concursul Interjudeţean de Programare ″InfoOltenia″
  • Coordonarea activităţii de pregătire a elevilor la disciplina informatică la Centrul de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă Craiova;
  • Autor referate prezentate la conferinţe naţionale, internaţionale, Analele Facultăţii de Matematică şi Informatică, reviste de informatică, auxiliare curriculare, etc.;
  • Instructor coordonator al Academiei locale CISCO – Liceul de Informatică ″Ştefan Odobleja″, al Academiei Oracle a Liceul de Informatică ″Ştefan Odobleja″, al Platformei Think.com şi al Centrului ECDL al Liceului de Informatică ″Ştefan Odobleja″.


Prof. Roxana Tîmplaru
Probleme proprii
Ordonate crescător după dificultate.
ajutor