.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » snipers

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
snipers


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
16MB / 1MB

Se spune că în timpul războiului cu gnomii, trolii au trimis n trăgători de elită să lichideze cele n căpetenii inamice.
Din fericire căpeteniile inamice erau plasate în câmp deschis, iar trăgătorii au reuşit să se plaseze în zonă fără să fie observaţi. Când să fie dată comanda de tragere s-a constatat că nu se transmisese fiecărui trăgător ce căpetenie să împuşte, iar dacă doi trăgători ar fi tras în aceeaşi căpetenie sau traiectoriile razelor ucigaşe s-ar fi intersectat, atunci ar fi scăpat cel puţin o căpetenie care ar fi putut duce războiul până la capăt, iar trolii ar fi fost învinşi. Deoarece căpeteniile aveau capacitatea de a deveni invizibile oricând doreau (pe o perioadă nelimitată), trebuiau lichidate simultan, altfel… Istoria ne spune că trolii au învins deoarece comandantul lor a reuşit ca în mai puţin de o secundă să transmită fiecărui trăgător în ce căpetenie să tragă. Voi puteţi face asta?

Cerinţă

Scrieţi un program care citind poziţiile trăgătorilor şi a căpeteniilor determină căpetenia în care trebuie să tragă fiecare trăgător.

Date de intrare

Fişierul de intrare snipers.in conţine pe prima sa linie numărul natural n. Pe următoarele n linii se află perechi de numere întregi, separate prin spaţiu, ce reprezintă coordonatele trăgătorilor urmate de alte n perechi de numere întregi ce reprezintă coordonatele căpeteniilor (abscisă şi ordonată).

Date de ieşire

Fişierul de ieşire snipers.out conţine n linii. Pe linia i a fişierului se află numărul căpeteniei ţintite de trăgătorul i (i=1..n).

Restricţii

0 < n < 200
• Coordonatele sunt numere întregi din intervalul [0, 50000]
• Raza ucigaşă a oricărei arme se opreşte în ţinta sa.
• În datele de intrare nu vor exista trei persoane aflate în puncte coliniare.

Exemple

snipers.insnipers.out
2 1 3 1 1 3 4 3 1 1 2
5 6 6 4 12 2 8 9 4 5 2 6 11 9 7 3 9 1 4 7 3 2 5 1 3 4

autor: Prof. Daniel Popa
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatică ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor