.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » ron

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
ron


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Lidorienii şi senopictii sunt în conflict pentru ronul fermecat, fiind arbitraţi de orintieni, aleşi de părţile beligerante drept judecători. Orintia a propus: „Ronul fermecat va fi ascuns printre alţi k roni cu acelaşi aspect, dar toţi realizaţi dintr-un material mai greu decât originalul, având masa, standard, diferită de cea a ronului femecat. Pentru a-l descoperi, vă gândiţi că aveţi la dispoziţie o balanţă şi toţi cei k+1 roni. Lidorienii, apoi senopictii vor spune un singur număr, reprezentând numărul maxim de cântăriri admis pentru descoperirea ronului fermecat. Cântărirea presupune să existe, pe fiecare braţ al balanţei, un număr egal de roni (1-1, 2-2, etc.) deoarece niciuna dintre popoarele implicate în conflict nu dispun de greutăţi.
Dacă nici una dintre părţi nu spune numărul corect, atunci ronul fermecat va rămâne în Orintia. Dacă ambele părţi spun numărul corect, ronul va rămâne tot la orintieni”.

Cerinţă

Sarcina voastră este să indicaţi ţara care câştigă ronul fermecat: Lidoria - L, Senopictia – S, Orintia – O.

Date de intrare

Fişierul ron.in are pe prima linie numărul k, iar pe linia a doua două numere RL, respectiv RS separate printr-un spaţiu. RL reprezintă răspunsul lidorienilor, iar RS răspunsul senopictilor.

Date de ieşire

Fişierul ron.out conţine una din literele L, S sau O.

Restricţii

1 < k < 1000
RL, RL sunt numere naturale cel mult egale cu k
Ronul fermecat este un cuboid gravat cu semnele puterii

Exemple

ron.inron.outExplicaţii
7 1 3 O maximul admis este 2, deci ronul fermecat rămâne în Orintia
4 2 2 O maximul admis este 2, dar fiind egalitate, ronul rămâne în Orintia

autor: Prof. Paula Copăcel
propunător: Prof. Marinel Şerban
Liceul de Informatică “Grigore Moisil”
marinel_serban@yahoo.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
Chestionare recomandate
surse trimise | ajutor