.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » patrate5

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
patrate5


Timp maxim de execuţie / test:
0.2s
Memorie totala disponibilă / stivă:
5MB / 1MB

Ciobănaşul Ion vrea să îşi închidă oile în ţarcuri şi printr-o coincidenţă fericită prietenul lui, Vasile are o firmă de construit ţarcuri. Cum Vasile este bun prieten cu Ion i-a propus să îi construiască ţarcurile gratis, cu condiţia ca ele să aibă un cost cât mai mic. Vasile acceptă să construiască cel mult trei ţarcuri de forma unor pătrate cu laturile paralele cu axele de coordonate. Aceste pătrate trebuie să conţină în interior toate oile, considerând pentru simplitate că o oaie este un punct în plan. Pentru a obţine un cost cât mai mic, trebuie ca latura celui mai mare ţarc să fie cât mai scurtă posibil. Ţarcurile se pot intersecta, iar un punct de pe marginea ţarcului se consideră în interior.

Cerinţă

Ajutaţi-l pe Ion să găsească o soluţie care să îl mulţumească pe Vasile.

Date de intrare

În fişierul de intrare patrate5.in se află pe prima linie un număr natural n ce reprezintă numărul oilor lui Ion, iar pe următoarele n linii poziţiile oilor, adică fiecare astfel de linie conţine două numere întregi x, y separate printr-un singur spaţiu ce reprezintă poziţia unei oi (abscisă şi ordonată).

Date de ieşire

Fişierul de ieşire patrate5.out va conţine un număr natural ce reprezintă latura minimă care o poate avea cel mai mare ţarc dintre cele trei, astfel încât toate oile să fie în interiorul celor trei ţarcuri.

Restricţii

1≤n≤50000
Coordonatele oilor sunt numere întregi din intervalul [0, 50000].

Exemple

patrate5.inpatrate5.outExplicaţii
5 1 0 2 1 3 2 5 4 6 0 2


Pe figură un patrat are latura de dimensiune zero.

autor: Cosmin Negruşeri
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor