.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » test1

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
test1


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Georgel vrea să-i testeze cunoştinţele de matematică lui Săndel. Pentru aceasta, îi propune lui Săndel două numere naturale a şi b. Cu prima cifră a numărului a, plasată în locul primei cifre a numărului b se formează un nou număr. Un alt număr se formează cu prima cifră a numărului a plasată în locul ultimei cifre a numărului b. Se obţin două noi numere cu a doua cifră a numărului a plasată în locul primei cifre a numărului b, respectiv în locul ultimei cifre a numărului b. Se continuă formarea şi altor numere după aceleaşi reguli, până când se epuizează cifrele numărului a (dacă numărul a are 3 cifre, atunci se vor forma 6 numere).

Cerinţă

Cunoscând cele două numere a şi b, Săndel va trebui să găsească cel mai mare număr prim format conform regulii de mai sus, ştiind că se iau în calcul pentru această determinare şi valorile iniţiale ale numerelor a şi b. În cazul în care nu există niciun număr prim, conform cerinţelor de mai sus, se va afişa cel mai mare număr care se poate forma, ştiind că se iau în calcul şi valorile iniţiale ale numerelor a şi b.

Date de intrare

De pe prima linie a fişierului de intrare test1.in se citesc cele două numere a şi b, în această ordine.

Date de ieşire

Pe prima linie a fişierului de ieşire test1.out se va afişa numărul cerut.

Restricţii

10 <= a,b <= 1000000

Exemple

test1.intest1.outExplicaţii
19 913 919 Numerele care se formează sunt: 113 (folosind prima cifră din a în locul primei cifre din b), 911 (folosind prima cifră din a în locul ultimei cifre din b), 913 (folosind a doua cifră din a în locul primei cifre din b), 919 (folosind a doua cifră din a în locul ultimei cifre din b). La aceste numere se adaugă valorile iniţiale ale lui a şi b, adică 19 şi 913. Se observă că cel mai mare număr prim dintre numerele de mai sus este 919
260 444 644 Numerele care se formează sunt: 244 (folosind prima cifră din a în locul primei cifre din b), 442 (folosind prima cifră din a în locul ultimei cifre din b), 644 (folosind a doua cifră din a în locul primei cifre din b), 446 (folosind a doua cifră din a în locul ultimei cifre din b), 44 (folosind a treia cifră din a în locul primei cifre din b) şi 440 (folosind a treia cifră din a în locul ultimei cifre din b). La aceste numere se adaugă valorile iniţiale ale lui a şi b, adică 260 şi 444. Se observă că nu există niciun număr prim, atunci se va afişa cel mai mare număr dintre numerele de mai sus, adică 644

autor: Prof. Roxana Tîmplaru
propunător: Prof. Marinel Şerban
Liceul de Informatica
marinel.serban@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor