.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » drept1

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
drept1


Timp maxim de execuţie / test:
3.6s
Memorie totala disponibilă / stivă:
96MB / 16MB

Fie X o matrice cu M coloane (numerotate de la 1 la M) şi N linii (numerotate de la 1 la N) cu componente din mulţimea {0, 1}. Pe fiecare linie a matricei se află o singură secvenţă (eventual vidă) formată din elemente egale cu 1, secvenţă identificată prin poziţia de început (indicele coloanei pe care se află primul 1 din secvenţă) şi lungimea ei. Restul elementelor de pe linie sunt egale cu 0.

Cerinţă

Să se determine numărul de dreptunghiuri cu dimensiunile A şi B, formate numai din 1 care se află în matricea X. Dreptunghiurile numărate au fie A linii şi B coloane, fie A coloane şi B linii.

Date de intrare

Fişierul de intrare drept1.in conţine pe prima linie cele 4 numere naturale separate prin câte un spaţiu cu semnificaţia din enunţ, în ordinea M N A B. Pe fiecare dintre următoarele N linii se află câte două numere naturale separate prin spaţiu, descriind matricea X. Mai exact linia i a fişierului se află poziţia de început şi lungimea secvenţei de elemente egale cu 1 de pe linia i-1 a matricei X.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire drept1.out va conţine o singură linie pe care veţi scrie numărul de dreptunghiuri care respectă condiţiile din enunţ.

Restricţii

1 ≤ N, A, B ≤ 2 000 099
1 ≤ M ≤ 5 000 099
0 ≤
Lungimea unei secvenţe formată din elemente egale cu 1 ≤ M

Exemple

drept1.indrept1.outExplicaţii
5 6 2 3 1 5 1 3 1 2 1 1 3 3 2 4 3 Cele 3 dreptunghiuri au colţurile stânga-sus/dreapta-jos:
(1,1)/(3, 2)
(1,1)/(2,3)
(5,3)/(6,5)
autor: Dan Ionut Fechete
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor