.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » fact

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
fact


Timp maxim de execuţie / test:
0.15s
Memorie totala disponibilă / stivă:
16MB / 1MB

Pentru un număr natural nenul, definim factorialul său ca fiind produsul tuturor numerelor naturale nenule mai mici sau egale decât el şi îl notăm N! (adică N!=1*2*…*N). Pentru o bază de numeraţie B şi un număr natural nenul N, se cere determinarea ultimei cifre nenule a scrierii în baza B a lui N!.

Cerinţă

Se citesc 5 perechi de forma (Ni,Bi), unde 1≤i≤5. Pentru fiecare din cele 5 perechi citite, aflaţi ultima cifră nenulă a scrierii în baza Bi a factorialului numărului Ni.

Date de intrare

Fişierul de intrare fact.in conţine 5 linii, pe fiecare dintre ele fiind scrise câte două numere naturale nenule Ni şi Bi, scrise în baza 10, despărţite printr-un spaţiu.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire fact.out va conţine 5 linii. Pe linia i se va afla cifra corespunzătoare unei perechi (Ni,Bi), citită de pe linia i din fişierul de intrare.

Restricţii

1≤Ni≤1000000, pentru 1≤i≤5;
2≤Bi≤36, pentru 1≤i≤5;
In cazul în care Bi>10, cifrele mai mari decât 9 vor fi reprezentate prin litere mari ale alfabetului englez (10=’A’, 11=’B’,…,35=’Z’);
Un test va fi punctat doar dacă toate cele 5 rezultate cerute sunt corecte.

Exemple

fact.infact.outExplicaţii
5 10 7 10 7 20 8 16 9 8 2 4 C 8 6 5!=120, în baza 10, deci ultima cifră nenulă este 2
7!=5040, în baza 10, deci ultima cifră nenulă este 4
7!=CC0, în baza 20, deci ultima cifră nenulă este C
8!= 9D80, în baza 16, deci ultima cifră nenulă este 8
9!=1304600, în baza 8, deci ultima cifră nenulă este 6

autor: Prof. Victor Manz
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
Chestionare recomandate
surse trimise | ajutor