.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » borg

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
borg


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
16MB / 1MB

Oricine a urmărit serialul Star Trek îşi aduce aminte de borgi şi de nava lor spaţială în formă de cub. Una dintre problemele pe care şi-au pus-o înainte de a construi nava a fost următoarea.
Nava borgilor are forma unui paralelipiped dreptunghic de dimensiuni NxMxH, împărţit în camere de dimensiune 1x1x1. Pentru ca nava să poată funcţiona, în aceste camere trebuie plasate K motoare de propulsie, în fiecare cameră putându-se plasa cel mult un motor.
O cameră poate fi identificată printr-un triplet (a, b, c), unde 1 ≤ a ≤ N, 1 ≤ b ≤ M, 1 ≤ c ≤ H, reprezentând coordonatele sale.
Un plan al paralelipipedului este o mulţime de camere de unul dintre următoarele 3 tipuri:
{(a, b, c) | a fixat, 1 ≤ b ≤ M, 1 ≤ c ≤ H} – în total sunt N plane de acest tip;
{(a, b, c) | b fixat, 1 ≤ a ≤ N, 1 ≤ c ≤ H} – în total sunt M plane de acest tip;
{(a, b, c) | c fixat, 1 ≤ a ≤ N, 1 ≤ b ≤ M} – în total sunt H plane de acest tip.

Cerinţă

Se cere să se găsească R, numărul de moduri în care se pot plasa cele K motoare, astfel încât orice plan al paralelipipedului să conţină cel puţin o cameră ocupată de un motor.
Deoarece numărul cerut poate fi foarte mare, este suficient să aflaţi restul împărţirii lui R la 30103.

Date de intrare

Fişierul de intrare borg.in va conţine o singură linie pe care sunt scrise numerele naturale N, M, H, K separate prin câte un spaţiu.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire borg.out va conţine o singură linie pe care va fi scris un singur număr natural reprezentând restul împărţirii lui R la 30103.

Restricţii

1 ≤ N, M, H ≤ 20
1 ≤ K ≤ N * M * H

80% dintre teste vor avea K ≤ 2000

Exemple

borg.inborg.out
3 1 2 4 12

autor: Tiberiu Dăneţ
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor