.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » mod3

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
.campion
mod3


Timp maxim de execuţie/test:
0.1 secunde
Memorie totala disponibilă/stivă:
16 MB/1 MB

Fie functia f : NxN->N definita astfel:
f (0,0) = 1
f (n, 0) = 0
; pentru orice n nenul
f (0, m) = 0 ; pentru orice m nenul
f (n, m) = ( f (n - 1, m) + n * f (n - 1, m - 1) ) mod 3 ; pentru orice n si m nenule

Cerinţă

Scrieti un program care primind mai multe perechi de valori (n,m) sa afiseze rezultatul functiei f(n,m).

Date de intrare

Fisierul de intrare mod3.in contine pe prima linie numarul natural t de perechi de parametri pentru care trebuie evaluata functia. Urmatoarele t linii contin cate doua numere naturale n si m separate printr-un spatiu.

Date de ieşire

Fisierul de iesire mod3.out trebuie sa contina t linii. Pe linia i va fi scris un singur numar reprezentand valoarea functiei pentru cea de a i-a pereche de parametri din fisierul de intrare.

Restricţii

  • 1 <= t <= 10000
  • 0 <= n, m <= 109

Exemple

mod3.in mod3.out
7
0 0
4 1
6 3
7 9
14 3
17 10
19 10
1
1
2
0
2
1
0

stud. Paul Diac
Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
paul.f.diac@gmail.com
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor