.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » melci

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
melci


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Andrei şi Mihai au găsit în grădina casei doi melci. Pentru a vedea cât de repede se deplasează aceştia, i-au dus în casă unde este o scară cu n trepte, fiecare treaptă fiind înaltă de p centimetri şi lată tot de p centimetri. Andrei a aşezat melcul său pe prima treaptă, iar Mihai a urcat la etaj şi a aşezat melcul său pe ultima treaptă, conform desenului. Astfel, cei doi melci vor începe deplasarea prin parcurgerea treptei pe care se află. Pentru a parcurge în lăţime o treaptă melcul se deplasează exact p centimetri, iar pentru a coborî sau urca o treaptă melcul se deplasează tot p centimetri. Deplasările celor doi melci se realizează pe lângă perete.

Melcul lui Andrei parcurge într-o secundă 2 centimetri. După ce a parcurs 2 centimetri, dacă se află pe o porţiune în urcare se odihneşte (stă pe loc) o secundă şi apoi pleacă mai departe, iar dacă se află pe o treaptă nu se opreşte şi continuă deplasarea.
Melcul lui Mihai parcurge într-o secundă 3 centimetri. După ce a parcurs 3 centimetri, dacă se află pe o treaptă se odihneşte 2 secunde şi apoi pleacă mai departe, iar dacă e în coborâre, nu se odihneşte şi apoi continuă deplasarea.


Cerinţă

Scrieţi un program care să determine în a câta secundă cei doi melci se lovesc unul de altul.

Date de intrare

În fişierul melci.in se află pe prima linie numerele naturale n şi p, separate printr-un spaţiu, unde n reprezintă numărul de trepte şi p numărul de centimetri corespunzător lăţimii şi înălţimii unei trepte.

Date de ieşire

În fişierul de ieşire melci.out se va scrie pe prima linie un singur număr natural, reprezentând numărul de secunde determinat.

Restricţii

1<=n, p<=500
O treaptă este o zonă orizontală, fără margini şi colţuri, marginile şi colţurile treptelor fac parte din porţiunea de urcare sau coborâre.

Exemple

melci.inmelci.outExplicaţii
3 2 3 După prima secundă, melcul lui Andrei a parcurs treapta şi se află în colţ (deci pe o zonă considerată de urcare) şi va trebui să stea aici o secundă, deci după primele 2 secunde se va afla în acelaşi loc.
După prima secundă, melcul lui Mihai a parcurs treapta şi 1 cm din porţiunea de coborâre. În secunda a doua va merge mai departe. După a doua secundă, va ajunge în marginea celei de a doua trepte (deci pe o zonă considerată porţiune de coborâre) şi va merge mai departe.
În a treia secundă, melcii se vor lovi unul de celălalt.
4 1 2 După prima secundă, melcul lui Andrei a parcurs treapta şi porţiunea de urcare şi se află în margine (deci pe o zonă considerată de urcare) şi va trebui să stea aici o secundă, deci după primele 2 secunde se va afla în acelaşi loc.
După prima secundă, melcul lui Mihai a parcurs treapta, porţiunea de coborâre şi următoare treaptă, ajungând în marginea ei (deci pe o zonă considerată de coborâre). În secunda a doua va merge mai departe şi melcii se vor lovi unul de celălalt.

autor: Prof. Cristina Iordaiche
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor