.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » barci

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
barci


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
32MB / 1MB

Clasa din care faceţi parte merge în excursie! Principalul obiectiv este Lacul Roşu, o locaţie deosebit de frumoasă. Pentru a vă bucura cât mai mult de peisaj toţi elevii se vor plimba cu barca pe lac. Bărcile sunt de maxim două persoane şi au restricţiile următoare:
1. greutatea totală suportată de o barcă este C;
2. dacă în barcă se aşază două persoane, atunci diferenţa în modul dintre greutăţile acestora trebuie să fie maxim B, în caz contrar barca nu este balansată şi riscă să se răstoarne.
Dacă o singură persoană se aşază în barcă, nu se aplică restricţia 2.

Cerinţă

Care este numărul minim de bărci necesare pentru a putea plimba toţi elevii în condiţii de siguranţă?

Date de intrare

Fişierul de intrare barci.in conţine pe prima linie trei numere naturale separate prin spaţiu:
N, C şi B, reprezentând numărul de elevi, capacitatea maximă a unei bărci şi respectiv diferenţa maximă dintre greutatea a două persoane care se pot aşeza în aceeaşi barcă. Pe a doua linie se află N numere naturale separate prin spaţiu wi (1≤i≤N), reprezentând greutăţile celor N elevi.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire barci.out va conţine o singură linie pe care va fi scris numărul minim de bărci necesare.

Restricţii

• 1 ≤ N ≤ 105
• 1 ≤ wi ≤ C ≤ 109, pentru 1≤i≤N
• 0 ≤ B ≤ 109
• Pentru teste în valoare de 30 de puncte, N ≤ 10
• Pentru teste în valoare de 60 de puncte, N ≤ 1000

Exemple

barci.inbarci.outExplicaţii
8 100 10 81 37 32 88 55 93 45 72 6 Configuraţia celor 6 bărci poate fi următoarea:
1: (81)
2: (37, 32) deoarece 37+32 ≤ 100 şi 37-32 ≤ 10
3: (88)
4: (55, 45) deoarece 55 + 45 ≤ 100 şi 55 – 45 ≤ 10
5: (93)
6: (72)

autor: Stud. Paul Diac
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor