.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » qvect

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
qvect


Timp maxim de execuţie / test:
0.7s
Memorie totala disponibilă / stivă:
8MB / 2MB

Se consideră N vectori cu elemente întregi, numerotaţi de la 1 la N, sortaţi crescător, fiecare vector având un număr precizat de elemente.

Cerinţă

Să se răspundă la Q întrebări de tipul:
a) 1 i j
cu semnificaţia: care este minimul dintre modulele diferenţelor oricăror două elemente, primul element aparţinând vectorului numerotat cu i, iar cel de al doilea element aparţinând vectorului numerotat cu j?
b) 2 i j
cu semnificaţia: care este valoarea ce se găseşte pe poziţia mediană în vectorul obţinut prin interclasarea vectorilor având numerele de ordine i,i+1,…,j (i<j).

Date de intrare

Fişierul de intrare qvect.in conţine pe prima linie două numerele naturale N Q, separate printr-un spaţiu, ce reprezintă numărul de vectori, respectiv numărul de întrebări.
Pe fiecare dintre următoarele N linii se găseşte descrierea unui vector sub forma: k a1 a2 … ak, unde k reprezintă numărul de elemente, iar a1,…,ak reprezintă elementele vectorului, separate prin câte un spaţiu.
Pe fiecare dintre următoarele Q linii se găseşte descrierea unei întrebări sub forma unui triplet de numere naturale: t i j, separate prin câte un spaţiu, unde t reprezintă tipul întrebării şi poate lua numai valorile 1 sau 2, iar i şi j au semnificaţia precizată în cerinţă.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire qvect.out va conţine Q numere întregi, câte unul pe linie, reprezentând, în ordine, răspunsurile la cele Q întrebări.

Restricţii

1 ≤ N, i, j ≤ 100
1 ≤ Q ≤ 1000
1 ≤ t ≤ 2
1 ≤ k ≤ 5000
-1 000 000 000 ≤ a1, a2, … ak ≤ 1 000 000 000
• Prin valoarea aflată pe poziţia mediană a unui vector a cu k elemente se înţelege valoarea elementului situat pe poziţia [k/2], adică partea întreagă a lui k / 2.

Exemple

qvect.inqvect.outExplicaţii
3 3 7 1 4 5 8 11 18 19 6 2 4 5 10 21 29 4 13 14 15 15 2 2 3 1 2 3 2 1 3 13 3 10 Prima întrebare este de tipul 2
Vectorul nou obţinut prin interclasarea vectorilor numerotaţi cu 2 şi cu 3 este următorul: 2,4,5,10,13,14,15,15,21,29 şi conţine 6+4=10 elemente, valoarea elementului median este 13.
A doua întrebare este de tipul 1.
Diferenţa minimă se obţine pentru perechea (10,13), unde valoarea 10 aparţine vectorului numerotat cu 2, iar valoarea 13 aparţine vectorului numerotat cu 3.
A treia întrebare este de tipul 2. Poziţia mediană în vectorul nou obţinut prin interclasare este (7+6+4)/2 = 8, deci valoarea ce se găseşte pe poziţia mediană este 10.

autor: Prof. Eugen Nodea
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor