.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » cladiri2

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
cladiri2


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
16MB / 1MB

Având mai multe cuburi la dispoziţie, Crina şi Rareş au hotărât să construiască clădiri prin alipirea a două sau mai multor turnuri. Turnurile au fost obţinute prin aşezarea cuburilor unul peste celălalt. Înălţimea unui turn este dată de numărul de cuburi din care este format.
Clădirile construite au fost aşezate în linie, una lângă alta formând astfel o stradă, pe care cei doi copii se vor plimba.Pentru numerotarea clădirilor Crina şi Rareş au stabilit următoarele reguli:
- Crina porneşte dintr-un capăt al străzii iar Rareş din celălalt capăt al acesteia; fiecare dintre ei traversează strada complet, trecând prin dreptul fiecărei clădiri
- Crina lipeşte pe fiecare clădire, câte un bileţel pe care scrie înălţimea turnurilor din care aceasta este construită, în ordinea în care ea le vede când trece prin dreptul lor (de exemplu, pentru imaginea de mai sus, Crina va lipi pe prima clădire un bileţel pe care va scrie numărul 3112 deoarece, primul turn e format din 3 cuburi, următoarele două turnuri ale acestei clădiri sunt formate din câte un cub iar cel de-al patrulea turn e format din 2 cuburi);
- Rareş va proceda la fel, dar începe plimbarea din celalalt capăt al străzii. În exemplul din imagine, el va lipi pe prima clădire pe care o întâlneşte un bileţel pe care scrie numărul 2121.
La finalul plimbării, Crina şi Rareş îşi dau seama că există clădiri pe care au lipit amândoi bileţele cu numere identice.

Cerinţă

a) Care este înălţimea celui mai înalt turn şi care este numărul clădirilor care au în construcţia lor un astfel de turn;
b) Care este numărul clădirilor pe care cei doi copii au lipit bileţele cu numere identice;
c) Care este cel mai mic număr de cuburi necesar pentru a completa clădirile astfel încât, pe fiecare clădire bileţelul pe care îl va lipi Crina să conţină acelaşi număr cu cel pe care îl va lipi Rareş. Cuburile din care a fost construită iniţial clădirea nu se pot muta.

Date de intrare

Din fişierul cladiri2.in se va citi de pe prima linie un număr natural N, reprezentând numărul clădirilor de pe stradă iar de pe următoarele N linii, câte un număr natural cu toate cifrele nenule, reprezentând numerele scrise de Crina pe bileţele, în ordinea în care au fost lipite de ea pe clădiri.

Date de ieşire

În fişierul cladiri2.out se va scrie pe prima linie două numere naturale despărţite printr-un singur spaţiu ce reprezintă, în ordine, valorile cerute la cerinţa a). Pe cea de-a doua linie a fişierului se va scrie un număr natural, mai mare sau egal cu zero reprezentând răspunsul la cerinţa b) iar pe cea de-a treia linie a fişierului se va scrie un număr natural mai mare sau egal cu zero reprezentând răspunsul la cerinţa c).

Restricţii

1 <= N <= 10000
• Fiecare clădire este alcătuită din cel mult 9 turnuri, iar înălţimea fiecărui turn este exprimată printr-o cifră nenulă.
• Pentru rezolvarea corectă a cerinţei a) se acordă 20% din punctajul fiecărui test, pentru rezolvarea corectă a cerinţei b) se acordă 40% din punctajul fiecărui test iar pentru rezolvarea corectă a cerinţei c) se acordă 40% din punctajul fiecărui test.
• Respectaţi formatul fişierului de ieşire! Pentru a obţine punctajul acordat unei cerinţe, trebuie ca răspunsul din fişier să fie corect şi scris exact pe linia precizată în enunţ.

Exemple

cladiri2.incladiri2.outExplicaţii
6 3112 2772 42422 1741 27372 1212 7 3 2 8 Cel mai înalt turn este format din 7 cuburi. Sunt 3 clădiri care au în construcţia lor turnuri cu această înălţime, cele pe care Crina lipeşte numerele: 2772, 1741 şi 27372. Rareş lipeşte pe clădiri bileţele cu numerele: 2121, 27372, 1471, 22424, 2772 şi 2113. Două dintre aceste clădiri au primit aceleaşi numere și de la Crina: 2772 şi 27372. Valoarea determinată conform cerinţei c) este 8. Se adaugă un cub la clădirea cu numărul 3112, 2 cuburi la cea cu numărul 42422, 3 cuburi la clădirea cu numărul 1741 şi 2 cuburi la cea cu numărul 1212.

autor: Prof. Cristina Iordaiche
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor