.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » entries

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
entries


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Se consideră un graf care iniţial este format din P noduri izolate, etichetate de la 1 la P. Se mai consideră N intrări, unde intrare poate însemna:
• comandă – o comandă are forma I+J, cu semnificaţia că în graf se adaugă muchia care uneşte nodurile I şi J (dacă I şi J erau deja unite în acel moment, nu se întreprinde nici o acţiune);
• întrebare – o întrebare este de forma I?J, adică se întreabă dacă în acel moment I şi J sunt în aceeaşi componentă conexă.

Se pleacă deci de la un graf iniţial format din noduri izolate, care pe parcurs se „unifică”. Tot pe parcurs sunteţi întrebat dacă anumite perechi de noduri sunt sau nu în aceeaşi componentă conexă.

Cerinţă

Scrieţi un program care să răspundă la întrebările din fişierul de intrare.

Date de intrare

Din fişierul entries.in veţi citi de pe prima linie numărul N de intrări. Pe următoarele N linii se găsesc intrările, câte una pe linie. O intrare este codificată prin trei numere separate prin câte un blanc. Primele două numere reprezintă nodurile I şi J (numere întregi, cuprinse între 1 şi P), iar al treilea este 1 dacă intrarea este o comandă, respectiv 2 dacă intrarea este o întrebare.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire entries.out va conţine răspunsurile la întrebări, câte un răspuns pe o linie, în ordinea din fişierul de intrare. Răspunsul va fi numărul 1 dacă nodurile despre care aţi fost întrebat sunt în acel moment în aceeaşi componentă conexă, respectiv numărul 0 în caz contrar.

Restricţii

1 ≤ N ≤ 5 000
1 ≤ P ≤ 10 000 000

Exemple

entries.inentries.out
9 1 2 2 1 2 1 3 7 2 2 3 1 1 3 2 2 4 2 1 4 1 3 4 2 1 7 2 0 0 1 0 1 0

autor: Bogdan Dumitru
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor