.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » rachete

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
rachete


Timp maxim de execuţie / test:
0.2s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

În tabăra „Space Camp” copiii învaţă să lanseze rachete. În funcţie de înălţimea la care se ridică aceste rachete, unele devin roşii, altele albastre şi altele galbene. Cele albastre primesc eticheta 1, cele roşii eticheta 2, iar cele galbene eticheta 3.

Cerinţă

Cunoscând n, numărul de rachete lansate şi valoarea de pe eticheta fiecărei rachete, să se afişeze etichetele rachetelor în ordine crescătoare.

Date de intrare

Fişierul rachete.in conţine pe prima linie un număr natural n, reprezentând numărul de rachete.
Pe cea de a doua linie se află n numere naturale din mulţimea {1, 2, 3}, reprezentând etichetele celor n rachete.

Date de ieşire

Fişierul rachete.out va conţine o singură linie, pe care vor fi scrise în ordine crescătoare etichetele celor n rachete, separate prin câte un singur spaţiu.

Restricţii

0 < n ≤ 60000
1 ≤ ri ≤ 3, pentru 1≤i≤n

Exemple

rachete.inrachete.out
10 1 2 1 3 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3

autor: Prof. Gabriela Conea
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor