.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » hawaii

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
hawaii


Timp maxim de execuţie / test:
0.3s
Memorie totala disponibilă / stivă:
32MB / 8MB

Zebughil s-a decis să îşi extindă afacerile cu găini într-un loc mai exotic precum Hawaii. Teritoriul ocupat de insulele din Hawaii poate fi văzut ca un plan cartezian, în care Zebughil a bătut N pari la puncte de coordonate întregi. De asemenea, Zebu a descoperit în Hawaii vestita cloşcă de aur care face ouă magice. El doreşte să încercuiască 3 dintre pari cu sfoară astfel încât în interiorul triunghiului format să se afle cloşca de aur, dar înainte vrea să ştie în câte moduri poate face acest lucru.

Cerinţă

Având la dispoziţie coordonatele la care se află cloşca de aur şi cei N pari, aflaţi în câte moduri poate alege Zebughil cei 3 pari astfel încât triunghiul format să conţină în interiorul lui cloşca de aur.

Date de intrare

Pe prima linie a fişierului de intrare hawaii.in se află 3 numere întregi N, Xc şi Yc, reprezentând numărul de pari bătuţi de Zebughil şi coordonatele la care se află cloşca de aur. Următoarele N linii conţin fiecare câte două numere Xi şi Yi reprezentând coordonatele parilor.

Date de ieşire

Pe prima linie a fişierului de ieşire hawaii.out veţi scrie un singur număr reprezentând în câte moduri poate Zebughil să aleagă cei 3 pari astfel încât să respecte condiţia din cerinţă.

Restricţii

3 ≤ N ≤ 50 000
• Oricare 3 puncte din fişierul de intrare nu sunt coliniare.
• Coordonatele punctelor se vor afla în intervalul [-100 000 000, 100 000 000]

Exemple

hawaii.inhawaii.outExplicaţii
5 5 4 1 2 3 1 5 6 6 1 8 6 5 Zebughil poate încercui următoarele 5 triplete de pari: (1, 2, 5), (1, 3, 4), (1, 4, 5), (2, 3, 4), (2, 3, 5).

autor: Cosmin Negruşeri
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatică ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor